Bestyrelsen

 

Formand Marianne Greve 29 46 18 88 mgreve@mail.tele.dk
Næstformand Lis Schmidt 51 90 39 65 lism@bbsyd.dk
Kasserer Kirsten Röpke 29 99 77 45 kr@fairtrans.dk
Sekretær Lone Jessen 61 71 14 19 lonejessen1@hotmail.dk
Bestyrelsesmedlem Vivi Arens 74 66 58 78 vha@bbsyd.dk
       
       
 

Har du spørgsmål generelt, er du velkommen til at kontakte os.

Instruktører

I Aabenraa
Begynderholdet:
Fortsætterholdet:
Ønskedans:

Vivi Arens
Bettina Nielsen
Alice Helstam

74 66 58 78
25 34 79 86
74 68 50 38

vha@bbsyd.dk
bettina.step@gmail.com
alicehelstam@gmail.com
I Felsted
Begynderholdet:
Fortsætter og øvede:

Vivi Arens
Marianne G Greve

74 66 58 78
29 46 18 88
vha@bbsyd.dk
mgreve@mail.tele.dk
       

   
     
       

Du er velkommen til at kontakte instruktørerne, hvis du kunne tænke dig at Lucky Boots kom ud til din fest, et arrangement eller andet, for at lave en workshop.